Deadline aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021

Zodra Tax-on-web via MyMinfin begin mei weer geopend wordt, kan de aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2020 ingediend worden.

Deadline aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021

Zodra Tax-on-web via MyMinfin begin mei weer geopend wordt, kan de aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2020 ingediend worden. Wie zijn aangifte nog op papier zou indienen, moet die in principe uiterlijk op 30.06.2021 indienen. Dient een belastingplichtige die zelf in via Tax-on-web, dan heeft die in principe tijd tot en met 15.07.2021. Wie een beroep doet op een boekhouder, heeft nog meer tijd, nl. tot en met 21.10.2021. Het is evenwel nog afwachten of door de coronacrisis voormelde data eventueel nog gewijzigd gaan worden.

Een belastingplichtige die een voorstel tot vereenvoudigde aangfite ontvangt, moet enkel nakijken of het voorstel klopt. Is dat niet het geval, dan moet alsnog een aangifte ingediend worden of moet op het voorstel gereageerd worden. Voor een papieren aangifte moet dat uiterlijk op 30.06.2021. Lukt dat niet, dan kan dat nog tot uiterlijk 15.07.2021 via Tax-on-web. Hoewel een gevolgmachtigde dossierbeheerder (of andere mandataris) in principe tijd heeft tot 21.10.2021 om de aangifte in te dienen, is die verlengde aangiftetermijn niet van toepassing op een voorstel tot vereenvoudigde aangifte.