Deadline btw-aangifte eerste kwartaal/maart 2021 verlaat tot 3 mei

In principe moeten de periode btw-aangiften op vaste tijdstippen ingediend worden, nl. de 20e van de maand volgend op het tijdvak (maand of kwartaal) waarop de btw-aangfite betrekking heeft.

Deadline btw-aangifte eerste kwartaal/maart 2021 verlaat tot 3 mei

In principe moeten de periode btw-aangiften op vaste tijdstippen ingediend worden, nl. de 20e van de maand volgend op het tijdvak (maand of kwartaal) waarop de btw-aangfite betrekking heeft. Is de 20e echter een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de indieningsdatum verlaat naar de eerst volgende werkdag. Zo zal de maandaangifte over de maand mei 2021 pas op maandag 21 juni 2021 moeten ingediend worden vermits 20 juni 2021 een zondag is. Een andere uitzondering op de regeling is de jaarlijks terugkerende zgn. zomerregeling. 

In principe moet de btw-aangifte over het eerste kwartaal/maand maart 2021 op 20 april 2021 ingediend zijn. De fiscus heeft echter uitzonderlijk beslist dat maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave (starters en vergunninghouders) tijd krijgen tot en met 24 april 2021 om die btw-aangifte in te dienen. Gewone maandaangevers en kwartaalindieners hebben tijd tot en met 3 mei 2021 gekregen. Dit uitstel geldt niet voor de intracommunautaire opgaven voor deze periodes. Ook de betaling van de verschuldigde btw moest tegen uiterlijk 20 april 2021 gebeurd zijn, maar er wordt een tijdelijk verlaging van het normale tarief toegestaan (0,33% per maand in plaats van 0,80% per maand).