Fiches 281.50 voor 30 juni 2021 opmaken

Een fiche 281.50 moet opgemaakt worden voor bepaalde vergoedingen die in 2020 aan derden betaald werden.

Fiches 281.50 voor 30 juni 2021 opmaken

Een fiche 281.50 moet opgemaakt worden voor bepaalde vergoedingen die in 2020 aan derden betaald werden. Concreet gaat het om erelonen, commissies en andere vergoedingen voor diensten die in 2020 betaald werden aan enerzijds Belgische zelfstandigen (bepaalde vrije beroepers) die geen btw-facturatieplicht hebben en waarvan dus geen btw-conforme factuur werd ontvangen, en anderzijds aan buitenlandse ondernemingen die gefactureerd hebben voor hun diensten maar die niet onderworpen zijn aan de Belgische boekhoudkundige verplichtingen. Ook voor relatiegeschenken (bv. een wijnpakket) aan klanten, leveranciers of andere zakenpartners moet zo’n fiche opgemaakt worden.  Wanneer het totale bedrag (of de totale waarde) per verkrijger en per jaar niet hoger is dan € 125, moet er geen fiche opgesteld worden.

De fiscus heeft de nodige richtlijnen gepubliceerd op haar website. De fiches moeten vóór 30 juni 2021 ingediend worden, ofwel elektronisch via Belcotax On Web, ofwel op papier bij het bevoegde KMO centrum. Worden er geen fiches opgesteld terwijl dat wel moest, dan is de betaalde vergoeding niet fiscaal aftrekbaar en kan de fiscus in principe ook een boete opleggen van € 50 tot € 1.250. Bij vennootschappen kan men bovendien ook de zgn. aanslag geheime commissielonen van 100% opleggen.