Nieuwe indexatie dagvergoeding binnenlandse dienstreizen sinds 01.10.2021

Een bedrijfsleider die binnen België een dienstverplaatsing maakt, mag zich hiervoor onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire dagvergoeding laten uitkeren door zijn vennootschap

Nieuwe indexatie dagvergoeding binnenlandse dienstreizen sinds 01.10.2021

Een bedrijfsleider die binnen België een dienstverplaatsing maakt, mag zich hiervoor onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire dagvergoeding laten uitkeren door zijn vennootschap. Het fiscaal voordeel is dat die kost voor de vennootschap 100% aftrekbaar is en de bedrijfsleider er privé niet op wordt belast, althans zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen. Wie een eenmanszaak heeft, kan zich niet beroepen op dat forfait.

Het forfait dat de fiscus aanvaardt bedroeg € 17,41 per dag voor de periode van 01.04.2020 tot en met 30.09.2021. Sinds 01.10.2021 mag u zichzelf, als gevolg van de indexatie, € 17,75 per dag toekennen. Wie dagelijks op de baan is (ofwel de hele dag (acht uur), ofwel minstens zes uur als het gaat om een verplaatsing over de middag), mag zich per maand € 278,56 (beperkt tot 16 dagen per maand) toekennen. Sinds 01.10.2021 bedraagt dit € 284 (€ 17,75 x 16) per maand. Indien kan aangetoond worden dat de werkelijk gedragen kosten hoger liggen dan deze forfaitaire bedragen, mag echter steeds het hoger bedrag toegekend worden.