Overstap kleine ondernemersregeling btw aanvragen voor 10 juni i.p.v 1 juni 2021!?

Een btw-plichtige wiens omzet in 2020 niet hoger dan € 25.000 exclusief btw bedraagt, kan overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling.

Overstap kleine ondernemersregeling btw aanvragen voor 10 juni i.p.v 1 juni 2021!?

Een btw-plichtige wiens omzet in 2020 niet hoger dan € 25.000 exclusief btw bedraagt, kan overstappen naar de zgn. kleineondernemersregeling. Die regeling houdt in dat er geen btw meer moet aangerekend worden op de verkoopfacturen en dat er geen btw-aangiftes meer moet ingediend worden. Keerzijde van de medaille is dat er geen btw meer kan gereupereerd worden op inkomende facturen.

Wie gebruik wil maken van deze kleine ondernemersregeling moet er zelf voor opteren om onder die vrijstellingsregeling te vallen. Het gaat echter niet om een verplichting. Sinds jaar en dag moet dat gebeuren door de vrijstelling aan te vragen vóór 1 juni. Echter, via een bericht van 17 april 2021 laat de Btw-Administratie op haar website weten dat u hen blijkbaar moet verwittigen vóór 10 juni in plaats van vóór 1 juni 2021.