Nieuwe volmacht aan boekhouder voor uw privéaangifte inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021

In principe is een nieuwe volmacht niet nodig, indien uw dossierbeheerder in de voorgaande jaren een volmacht gegeven heeft om de aangifte personenbelasting via Tax-on-web in te dienen, tenzij u hem een volmacht met beperkte duur gegeven heeft.

Nieuwe volmacht aan boekhouder voor uw privéaangifte inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021

In principe is een nieuwe volmacht niet nodig, indien uw dossierbeheerder in de voorgaande jaren een volmacht gegeven heeft om de aangifte personenbelasting via Tax-on-web in te dienen, tenzij u hem een volmacht met beperkte duur gegeven heeft. Heeft hij nog geen volmacht, dan moet uiterlijk 31.08.2021 een mandaat gegeven worden.

Uw dossierbeheerder heeft wel een aparte volmacht nodig om via MyMinfin Pro het fiscaal dossier te kunnen raadplegen. Hij kan daar dan o.m. de vorige aangiftes en aanslagen inkijken. Desgevallend moet ook de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner een volmacht geven aan uw dossierbeheerder.