Klant worden?

Starters/overname van jouw boekhouddossier

Heeft u al een boekhouder en overweegt u om uw dossier aan ons toe te vertrouwen? Contacteer ons.

Klant worden?

Tijdens een eerste vrijblijvend contact bespreken we in detail uw bestaand of toekomstig nieuw project. Vervolgens wordt het kantoor en onze werkmethodes voorgesteld met daar aansluitend eventueel een raming van ons ereloon. Vanzelfsprekend zullen al overige vragen mbt een verdere samenwerking correct beantwoord worden.

Interesse in dit gratis eerstelijnsadvies? Contacteer ons.

Overname van jouw boekhouddossier?

In deze eerste afspraak kunnen we op samenvattende manier jouw dossier bespreken, de werkmethodes van ons kantoor en hier aansluitend een eventuele raming van onze ereloon overlopen. Wanneer we elkaar hierin vinden kan de overname snel gebeuren. We zullen u vorige raadgever contacteren om ons uw dossier te bezorgen. Deze overname van uw dossier nemen we volledig voor onze rekening. Het enige wat we nodig hebben is uw schriftelijke volmacht. Nadat we het dossier in bezit hebben zullen we dit verwerken en dienen we samen te zitten om eventuele verbeteringen en toekomstige fiscale optimalisaties te bespreken.

Startende onderneming?

Als starter heeft u nood aan intensieve opvolging van uw dossier. Bijgevolg wordt er eerst besproken wat uw verwachtingen en de noden zijn. Vervolgens zal de haalbaarheid van uw project afgetoetst worden aan de realiteit. Wanneer we hieruit de slaagkans van uw onderneming kunnen vaststellen zullen wij u vervolgens begeleiden in de volgende stappen van de opstart van je onderneming.

We zullen u adviseren in:

 • Keuze zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep
 • Keuze van ondernemingsvorm, eenmanszaak/vennootschap/vzw
 • Opmaak van een financieel plan/businessplan (indien dit nog niet werd opgesteld om de haalbaarheid van uw project te beoordelen)
 • Optimale financieringsvorm van het project

Bijstand bij opstart-formaliteiten

Wanneer er een keuze gemaakt werd in het kiezen van een ondernemingsvorm kunnen we vervolgens verschillende wettelijke opstartformaliteiten vervullen:

 • Opstellen van ontwerpstatuten van een vennootschap/vzw
 • Inschrijving bij KBO
 • Aanvraag btw-nummer
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringskas
 • Aanvraag van vergunning, steunmaatregelen
 • Begeleiding in keuze van financieren, aanvraag van financieringen

Na de opstart kan u genieten van de andere aangeboden diensten zoals:

 • Vervullen van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
 • Opvolging van uw dossier via tussentijdse rapporteringen