Onze troeven

Fiscale planning

We hechten heel veel belang aan de fiscale planning voor onze cliënten. Er worden doorheen het jaar regelmatig tussentijdse rapporten opgemaakt over de toestand van jouw onderneming zonder hiervoor een meerprijs te betalen (inbegrepen in het jaarlijks forfaitair tarief).

Door veel belang te hechten aan fiscale planning kan er:

  • de nodige analyse gemaakt worden over de evolutie in inkomsten en uitgaven, de investeringen, de schulden, de rentabiliteit op eigen vermogen (ROI),…
  • steeds gestreefd worden naar kwaliteitsvolle oplossingen zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een ideale oplossing over hoe fiscaalvriendelijk om te springen met winsten van de vennootschap,…

Door deze analyses kan er een globale optimalisatie bekomen worden waardoor:

  • er specifieke investeringen of besparingen kunnen gemaakt worden
  • er kosten onder controle kunnen worden gehouden
  • er geen overbodige belastingen worden betaald
  • fiscale gunstmaatregelen kunnen doorgevoerd worden

Een goede boekhouder is bijgevolg iemand die goed luistert en anticipeert waardoor je minder kans loopt om voor verrassingen te komen staan. Een cliënt opeens verrassen met een grote schuld van te betalen belasting, sociale bijdrage,… is uit den boze en willen we steeds in elk geval vermijden. Daardoor streven we steeds naar een regelmatig overleg. Een regelmatig overleg is belangrijk om het nodige inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming te kennen.

Wij maken tijd voor u

  • We staan garant voor een vertrouwenspersoon die steeds bereikbaar is
  • Elke vraag wordt gepoogd om steeds naar tevredenheid van de klant behandeld en beantwoord te worden (geen meerprijs, steeds inbegrepen in het jaarlijks forfaitair tarief)
  • U kan genieten van een opendeurmentaliteit
  • De noden van de klant primeren. Heeft u graag een afspraak bij u terplekke of tijdens een moment dat het beste voor u schikt? Geen probleem, we zijn hierin heel flexibel. Voor het maken van een afspraak verwijzen wij u graag door naar de contact pagina.

Streven naar transparantie qua erelonen

Het streven naar absolute transparantie qua erelonen is een “must”!

Geen goocheltrucs met prijzen, maar met correct en acceptabele tarieven die op voorhand afgesproken worden.

Er kan gekozen worden voor werken volgens vaste tarieven (forfaitair) of voor erelonen in regie.

Externe partners

Eecofisk Plus kan genieten van een uitgebreid netwerk van diverse externe partners. Deze zijn gespecialiseerd in sociale wetgeving, diverse juridische wetgeving,… Op die manier wordt uw dossier steeds kwalitatief opgevolgd.

Digitalisering

Dankzij de nieuwe technologische ontwikkeling zijn er heel wat voordelen ontstaan in de financiële wereld.

Bij ons kan u ook terecht op een digitaal platform. Hier kan u zelf uw boekhouddocumenten scannen en posten. Op deze manier kunnen wij ze verwerken. Ook andere documenten kunnen zo ter uwer en onze beschikking komen. Dit is bijvoorbeeld een enorm groot voordeel voor personen die heel graag bij ons klant willen worden, maar ver wonen. Alles kan digitaal. Voor alles is een oplossing

Wij zijn een accountant partner van Yuki (www.yuki.be).
Overigens werken we ook nog met andere partners qua digitalisering (octopus, kluwer, exact online,…)