Vanaf 1 juli 2021 nieuwe regels zgn. e-commerce van start

Een Belgische btw-plichtige dienstverrichter die elektronische diensten verricht voor een particulier buiten België, moet in principe Belgische btw aanrekenen, tenminste als de drempel van € 10.000 per jaar niet overschreden wordt.

Vanaf 1 juli 2021 nieuwe regels zgn. e-commerce van start

Een Belgische btw-plichtige dienstverrichter die elektronische diensten verricht voor een particulier buiten België, moet in principe Belgische btw aanrekenen, tenminste als de drempel van € 10.000 per jaar niet overschreden wordt. Is dan wel het geval, dan de btw van het land waar de particulier gevestigd is, verschuldigd. In de huidige MOSS-regeling (Mini-One-Stop-Shop) kan dan via Intervat één MOSS-aangifte ingediend worden om alle geleverde diensten aan particulieren binnen de EU aan te geven zonder dat in elk van de betrokken EU-lidstaten een btw-nummer dient aangevraagd te worden.

Verkoopt een Belgische btw-plichtige goederen aan particuliere klanten in andere EU lidstaten en staat hij in voor het vervoer dan is ook hier Belgische btw verschuldigd, tenzij ook hier een bepaalde drempel overschreden wordt. Die drempel varieert van lidstaat tot lidstaat (van € 35.000 tot € 100.000). Wordt de drempel overschreden, dan zal men zich moeten registreren voor btw-doeleinden in de EU-lidstaat waar de drempel overschreden is en vanaf dan voor alle overige transacties dat jaar én het jaar erna buitenlandse btw moeten aanrekenen, alsdaar ook btw-aangifte moeten indienen.

Vanaf 1 juli 2021 maken de verschillende drempels voor afstandsverkopen per lidstaat plaats voor één uniforme drempel. Die zal € 10.000 bedragen en die geldt zowel voor de afstandsverkopen als elektronische diensten. Er treedt vanaf dan ook de zgn. OSS-regeling (One-Stop-Shop) in werking waarbij dan via één OSS-aangifte alle verkopen, zowel van goederen als van elektronische diensten kunnen aangegeven worden, en dit ongeacht in welke EU-lidstaat de particuliere klanten zich bevinden.