Belang van tijdige facturatie of betaling bij cateringdiensten tegen 6% btw

In principe geldt 12% btw voor maaltijden die ter plaatse verbruikt worden en 21% voor (alcoholische) dranken.

Belang van tijdige facturatie of betaling bij cateringdiensten tegen 6% btw

In principe geldt 12% btw voor maaltijden die ter plaatse verbruikt worden en 21% voor (alcoholische) dranken. Sinds 08.05.2021 geldt 6% btw op alles, ook voor traiteurs. Vanaf 01 oktober 2021 gelden in principe opnieuw de normale tarieven.

Bij een onderneming die een beroep doet op een traiteur voor een feest is de factuurdatum bepalend. Gaat dat feest in oktober 2021 door, dan kan toch 6% btw genoten worden zo de traiteur (een deel)  factureert uiterlijk 30 september 2021, ook al vindt het feest zelf plaats na 30.09.2021. Bij een particulier is de betalingsdatum in dat verband doorslaggevend. Dan wordt de btw immers opeisbaar op het moment dat betaald wordt. Een feest in oktober 2021 waarvoor reeds uiterlijk 30 september 2021 een voorschot wordt betaald, dan kan dat voorschot tegen 6% btw, ook al vindt het feest plaats na 30 september 2021.