Beroepsrechter positief over vermindering btw-boete

Wie een levering doet aan een btw-plichtige uit een andere EU-lidstaat, doet een vrijgestelde intracommunautaire levering.

Beroepsrechter positief over vermindering btw-boete

Wie een levering doet aan een btw-plichtige uit een andere EU-lidstaat, doet een vrijgestelde intracommunautaire levering. Men moet dan geen btw aanrekenen, maar wel bepaalde formaliteiten naleven. De factuur moet in de eigen btw-aangifte vermeld worden én om controle mogelijk te maken, moet die ook op de intracommunautaire opgave vermeld worden.

In casu had een btw-plichtige de factuur niet opgenomen in zijn btw-aangifte, noch op de intracommunautaire opgave en kreeg een boete van € 3.000 opgelegd. De btw-plichtige verweerde zich met het argument dat het o.m. de eerste keer was dat hij zo’n intracommunautaire levering deed en niet wist wat de btw-formaliteiten daaromtrent waren. De Btw-Administratie had daar echter geen oor naar. De belastingplichtige in kwestie trok naar de rechtbank. In principe kan een btw-boete niet verminderd worden als dat niet voorzien is in de boete­tabel, maar in casu verminderde de beroepsrechter de boete tot € 1.500. Het hof van beroep bevestigde dat een dergelijke vermindering in dit specifieke geval toch gerechtvaardigd was (Gent, 17.05.2021).