Een nieuwe Brusselse steun voor de creatieve en culturele instellingen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent een eenmalige premie van € 4.000 toe aan de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk, die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.

Een nieuwe Brusselse steun voor de creatieve en culturele instellingen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent een eenmalige premie van € 4.000 toe aan de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk, die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Een reeks voorwaarden moet nageleefd worden nl. een inkomstenverlies hebben geleden, een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is en ten hoogste vijf voltijdse werknemers in loondienst hebben, ….

De premie bedraagt € 2.000 voor de instellingen die reeds hebben genoten van de dergelijke steun, voorzien door het besluit 2020/042. Deze steun dient uiterlijk op 23 november 2020 aangevraagd worden.