Geen belastingvermindering voor verwerven van participatie in VZW

Een natuurlijke persoon die geld in brengt in een nieuwe, startende vennootschap en daarvoor aandelen in ruil krijgt, kan daarvoor in de personenbelasting onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een belastingvermindering van 30% op het geinvesteerde bedrag.

Geen belastingvermindering voor verwerven van participatie in VZW

Een natuurlijke persoon die geld in brengt in een nieuwe, startende vennootschap en daarvoor aandelen in ruil krijgt, kan daarvoor in de personenbelasting onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een belastingvermindering van 30% op het geinvesteerde bedrag. Voor zgn. microvennootschappen bedraagt wordt de belastingvermindering opgetrokken naar 45%. In de Circulaire 2020/C/75 van 29 mei 2020 heeft de fiscus verduidelijkt of die belastingvermindering al dan niet kan gelden voor VZW’s. De fiscus sluit dit uitdrukkelijk uit vermits het moet gaan om vennootschappen in de zin van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Dezelfde redenering gaat ook op voor de tijdelijke gunstmaatregel in het kader van de Coronacrisis waarbij een natuurlijke persoon een belastingvermindering van 20% kan genieten voor een geldinbreng in een kleine vennootschap in de zin van het WVV die in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 een omzetverlies van minstens 30% heeft geleden in vergelijking met de dezelfde periode in 2019. Om van de belastingvermindering te kunnen genieten is het hier niet vereist dat het gaat om een startende vennootschap.