Geen btw-plicht voor verkoop overtollige zonnestroom door particulieren

Particulieren met zonnepanelen die overtollige stroom hebben, kunnen ervoor opteren om die niet op het net te zetten, maar om die door te verkopen aan bedrijven.

Geen btw-plicht voor verkoop overtollige zonnestroom door particulieren

Particulieren met zonnepanelen die overtollige stroom hebben, kunnen ervoor opteren om die niet op het net te zetten, maar om die door te verkopen aan bedrijven. Aan de minister van Financiën werd de vraag gesteld of een particulier daardoor btw-plichtig wordt. Immers, iedereen die geregeld en zelfstandig leveringen van goederen of diensten verricht, met of zonder winst­oogmerk en hoofdzakelijk of aanvullend, is strikt genomen een btw-plichtige.  

In een persbericht van 18 februari 2021 stelt de minister van financiën dat de verkoop van overtollige stroom niet echt een activiteit is in de zin van de btw. Het gaat immers om zulke geringe hoeveelheden stroom die een particulier kan verkopen, dat er nauwelijks sprake kan zijn van een economische activiteit, aldus de minister. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om een particulier die niet in het bezit mag zijn van een terugdraaiende teller. De niet-toepassing van btw geldt overigens zowel voor vergoedingen in de vorm van een geldsom als in de vorm van een tegenprestatie zoals bijvoorbeeld een tegoedbon.