Laatste mogelijkheid voor uw vennootschap om uiterlijk 20.12.2023 vooraf te betalen

Een voorafbetaling is een soort van voorschot op de uiteindelijke vennootschapsbelasting die uw vennootschap moet ophoesten. Een voorafbetaling is weliswaar niet verplicht, maar doet uw vennootschat het niet of betaalt ze te weinig vooraf, dan krijgt ze een belastingvermeerdering/boete van 6,75%.

Laatste mogelijkheid voor uw vennootschap om uiterlijk 20.12.2023 vooraf te betalen

Uw vennootschap ontsnapt wel aan die belastingvermeerdering als zij ‘jong’ én ‘klein’ is. Uw vennootschap is ‘jong’ gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting. Uw vennootschap is voor een bepaald boekjaar fiscaal gezien klein als ze op grond van artikel 1:24, §1 tot 6 WVV als kleine vennootschap aangemerkt wordt.

De eerste voorafbetaling kon u uiterlijk doen op 11.04.2023, de tweede uiterlijk 10.07.2023 en de derde uiterlijk op 10.10.2023. Per voorafbetaling die u doet, wordt uw vennootschap beloond in de vorm van een belastingvoordeel. Voor uw eerste voorafbetaling dit jaar bedroeg dat voordeel nog 9%, om dan geleidelijk aan af te nemen naar 7,5%, 6% en tot slot nog 4,5% tegen een laatste voorafbetaling uiterlijk op 20.12.2023. U zal dus later op het jaar meer moeten voorafbetalen, wilt u de vermeerdering volledig tot nul herleiden, dan wanneer u dat al in het begin van het jaar doet.

U vraagt het best aan uw dossierbeheerder een goede inschatting van uw belastbaar resultaat en de daarop verschuldigde vennootschapsbelasting te maken. U bespreekt dan met hem/haar wat de mogelijkheden voor uw vennootschap zijn zo u nog niets of te weinig heeft voorafbetaald.