Minister verduidelijkt doelstelling broeikasvrije bedrijfauto’s tegen 2026

In het regeerakkoord stond reeds te lezen dat bedrijfsauto's vanaf 2026 geen CO2-uitstoot meer mochten hebben om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel, maar nu maakt de minister van Financiën dat plan ook officieel.

Minister verduidelijkt doelstelling broeikasvrije bedrijfauto’s tegen 2026

In het regeerakkoord stond reeds te lezen dat bedrijfsauto's vanaf 2026 geen CO2-uitstoot meer mochten hebben om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel, maar nu maakt de minister van Financiën dat plan ook officieel. Zo staat het althans te lezen in een persbericht van 20 april 2021 op zijn website Minister Van Peteghem maakt van bedrijfswagens en laadpalen de hefbomen naar een groener wagenpark.

Momenteel mag voor de berekening van het aftrekbaar percentage van de autokosten nog de CO2-uitstoot volgens de zgn. NEDC gebruikt worden. Voor nieuwe auto’s aangeschaft vanaf 01.09.2021 zou de strengere WLTP-norm gebruikt moeten worden waardoor er voor een auto aangeschaft vanaf die datum minder aftrekbare kosten zijn, en het privé belastbaar voordeel zo een bestuurder gratis een auto van zijn vennootschap ter beschikking krijgt, hoger komt te liggen. Voor de meeste plugin-hybrides die niet ‘fake‘ zijn, zijn momenteel alle kosten, ook die van de brandstof, voor (bijna) 100% aftrekbaar. Voor nieuwe plugin-hybrides aangeschaft vanaf 01.01.2023 zouden die brandstofkosten nog maar 50% aftrekbaar zijn.

De grootse fiscale impact zal gelden vanaf inkomstenjaar 2025/aanslagjaar 2026, maar er wordt een overgangsperiode voorzien. Voor nieuwe auto’s aangeschaft vanaf 01.01.2023 zou de aftrekbaarheid van de kosten jaar na jaar verminderen om op 0% te komen in 2028. Vanaf 2026 zouden enkel elektrische bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar zullen zijn. De volledige niet-aftrekbaarheid van de kosten geldt al vanaf 1.1.2026 voor alle nieuwe CO2-uitstotende personenauto’s die vanaf die datum aangeschaft zouden worden. Er wordt wel uitzondering gemaakt voor bestelwagens met een CO2-uitstoot hebben. Momenteel zijn de kosten daarvan 100% aftrekbaar, maar vanaf 2026 zou de aftrekbaarheid daarvan nog steeds 50% bedragen (in plaats van de huidige 100%).