Restaurant- en cateringdiensten weer tijdelijk aan 6% btw

Voor restaurant- en cateringdiensten geldt normaal een btw-tarief van 12 %, met uitzondering van het verschaffen van dranken, waarvoor het normale btw-tarief van 21 % geldt.

Restaurant- en cateringdiensten weer tijdelijk aan 6% btw

Voor restaurant- en cateringdiensten geldt normaal een btw-tarief van 12 %, met uitzondering van het verschaffen van dranken, waarvoor het normale btw-tarief van 21 % geldt. In het kader van de coronacrisis had de regering vorig jaar beslist het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten te tijdelijk te verlagen naar 6 %, nl. van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Ook voor niet-alcoholische dranken gold die tariefverlaging, terwijl voor alcoholische dranken dus 21% btw bleef gelden.


Op 23 april 2021 heeft de Ministerraad een ontwerp van KB goedgekeurd dat het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten opnieuw verlaagt naar 6 % voor de periode van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021. Het verschil met de versoepeling van vorig jaar is dat de tariefverlaging ook geldt voor het verschaffen van alcoholische dranken. Concreet zal de 6% btw dus gelden voor het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van (niet-) alcoholische dranken of het verschaffen van beide, voorzover dat gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan, en dat zowel in de ruimte van de dienstverrichter (restaurantdiensten) als daarbuiten (cateringdiensten). M.a.w. op de gewone levering van alcoholhoudende dranken (bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.) blijft 21% btw van toepassing.