Verkoop van een woning tegen 6% btw ook via recht van opstal

Sinds begin 2021 en tot eind 2022 kan in heel België een verlaagd 6% tw-tarief genoten worden voor de afbraak en wederopbouw van een pand tot privéwoning.

Verkoop van een woning tegen 6% btw ook via recht van opstal

Sinds begin 2021 en tot eind 2022 kan in heel België een verlaagd 6% tw-tarief genoten worden voor de afbraak en wederopbouw van een pand tot privéwoning. Dat kan ook bij de verkoop van een woning die gebouwd werd nadat er eerst een ander pand afgebroken werd. Het is daarvoor vereist dat het om de enige en eigen woning van de koper gaat. De koper moet de woning dus zelf bewonen en er zijn domicilie hebben, wat impliceert dat de koper een natuurlijk persoon moet zijn opdat het 6% btw-tarief toegepast kan worden. Daarnaast mag de koper geen andere woning(en) bezitten, zij het dat een woning waarvan men mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker wordt ingevolge erfenis, geen beletsel is.

Wie afbreekt en wie heropbouwt, moet dezelfde persoon zijn opdat het verlaagd 6% btw-tarief toegepast kan worden. Dat betekent echter niet dat het vereist is dat de verkoper van de heropgebouwde woning (bouwpromotor) ook eigenaar van de grond is. Heeft de eigenaar van de grond een recht van opstal op het bebouwde perceel verleend aan de bouwpromotor, dan kan die laatste het gebouw op dat perceel afbreken en een woning oprichten die hij vervolgens verkoopt tegen 6% btw. Dat heeft de FOD Financiën laten weten in een bericht van 16.03.2021